Today: Thursday, 20/06/2019
Select font size

Tiếng Nhật

Anh Candima – Học viên tiếng Nhật

Anh Candima là một quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt Anh rất thích nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau để hỗ trợ cho công việc kinh doanh. Rất cám ơn anh đã tin tưởng và chọn PLG làm đơn vị Đào Tạo Tiếng Nhật. Chúc anh nhiều sức khoẻ và mọi việc như ý.

Đánh giá bài viết

Translations Service

Interpreting Service