Today: Thursday, 20/06/2019
Select font size

Tiếng Myanmar

Cám ơn anh Vũ (Quận 1) đã tham gia khoá học tiếng Myanmar tại PLG. Chúc anh nhiều sức khoẻ và mọi việc thuận lợi tại Myanmar.

Anh Vũ (Quận 1) – Học viên tiếng Myanmar

 

Cám ơn Minh Hiển đã đăng ký học tiếng Myanmar trong thời gian vừa qua. PLG xin ghi nhận các ý kiến của bạn và xin chúc cho bạn mọi việc đều được như ý.

Minh Hiển (Khu Bắc Hải-Quận 10) - Học viên tiếng Myanmar

Minh Hiển (Khu Bắc Hải-Quận 10) – Học viên tiếng Myanmar

 

Đánh giá bài viết

Translations Service

Interpreting Service