Today: Thursday, 20/06/2019
Select font size

Visa

Visa xuất nhập cảnh

Visa xuất nhập cảnh

Visa hay còn gọi thị thực, nó là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng người này đã được phép nhập cảnh – xuất cảnh tại một quốc gia cấp thị thực, thể hiện rõ bằng văn bản hay một con dấu xác nhận vào trong hộ chiếu. Sự cho phép này được thông […]

Read more »

Translations Service

Interpreting Service