Today: Thursday, 20/06/2019
Select font size

Tiếng Campuchia

Cám ơn chị Thảo đã giảm bớt công việc để đăng ký học tiếng Campuchia, một ngôn ngữ cũng thuộc dạng khó nhớ nhưng chị rất chăm chỉ thường giao tiếp với người bản xứ. PLG xin chúc việc kinh doanh của chị càng ngày càng thành công và gia đình luôn hạnh phúc.

Chị Thảo (Quận Bình Tân) – Học viên tiếng Campuchia

Đánh giá bài viết

Translations Service

Interpreting Service